Smolna connecting people

piktopl

Stowarzyszenie wspiera uchodźców z kraju ogarniętego wojną.  W marcu 2022 przyjechało do Warszawy kilkadziesiąt studentek muzyki z uniwersytetów muzycznych w Ukrainie.  Staramy się tworzyć dla nich dom, gdzie ćwiczą, występują, znajdują poradę i pomoc materialną.  13 Festiwal koncerty Urodzinowe odbywał się pod hasłem Chopin Wolności, a Nowy Świat Muzyki swoim wystrojem i repertuarem dowodził komentował zdarzenia z frontu walki.  W naszym salonie i na tarasie odbyło się wiele koncertów charytatywnych dla wsparcia walczącej Ukrainy.  Na budynku Smolnej 14 niezmiennie od pierwszego dnia wojny powiewa ukraińska flaga.  Tutaj często brzmi bandura. 

Obok muzyki, łączenie ludzi to nasza misja.  Spotykają się u nas potrzebujący pomocy jak i wolontariusze z kraju i świata gotowi nieść im pomoc. Dzięki temu sprzęt medyczny, artykuły pierwszej pomocy wędrują do Ukrainy.  U nas zatrzymują się nawet na dłuższe pobyty osoby zaangażowane w walkę o wolną Ukrainę.  Organizujemy spotkania i debaty z czołowymi ukraińskimi intelektualistami.  Wspólnie z Ośrodkiem Karta staramy się inicjować pogłębiona dyskusje o relacji między naszymi krajami i narodami.